ไม่หยุดที่จะเรียนรู้
ทรงตัวให้ได้ จะได้ข้ามไปอีกขั้น
เด็กๆส่วนใหญ่ปิดเทอมเล็กกัน แต่เด็กบ้านเรียนย่อมเรียนรู้ได้ตลอด ออกกำลังกายให้แข็งแรง พัฒนาการทั้งการทรงตัว และออกวิ่งเล่น