เรียนได้ตลอดเวลา ไม่มีกำจัด
ลงสี
พอได้
จับคู่
คู่ไปไหนหว่า
สถานที่ เวลา สิ่งแวดล้อม แม้มีอุปสรรค มิได้หยุดที่จะให้รุซดาเรียนรู้ไปด้วยกัน
ตกเย็นแล้ว วันนี้อากาศไม่เป็นใจในการออกกำลังกายนอกบ้าน จึงอยากจะการเรียนรู้เพิ่มเติม เมื่อเด็กๆขอร้อง ผู้ปกครองก็จัดให้อย่างตามใจกันทีเดียว ไม่เข้าใจบ้าง หรือยังสับสน ก็ฝึกกันต่อไป