พจนกร พับกระดาษ
พับแบบมีสมาธิ

by พจนกร on Nov 13, 2019


สอนการพับกระดาษแบบง่าย มุมนี้ มุมโน้น พับให้ตรงเส้นปะ อาจจะไม่ตรงบ้างแต่ให้พยายามกันต่อไป

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง