พจนกร ตีไข่
ไข่เจียวฝีมือของรุซดาเอง

by พจนกร on Nov 18, 2019


แบบฝึกหัดวัยนี้คือ การช่วยตีไข่ เพื่อจะทอดไข่เจียว สำหรับเด็กวัยอนุบาลฝึกง่าบแบบนี้ เป็นการเล่นเพื่อเรียนรู้ที่ดีอีกทางหนึ่ง ครัวอาจจะเลอะเทอะไปบ้าง แต่ได้กิจกรรมทำร่วมกันอย่างสนุกสนานแน่นอน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง