ช่วยกันฝังกระต่าย
"มาแม" เป็นชื่อกระต่ายพันธุ์เท็ดดี้แบร์ ที่เริ่มเลี้ยวตั้งแต่เราเริ่มย้ายบ้านกันมาที่ราชบุรี

กระต่ายที่บ้านถูกแมวกัดตาย กระต่ายที่อยู่กันมาหลายปี สร้างความผูกพันให้กับเจ้าของ ผู้เลี้ยงดู เด็กๆ เรียนรู้การจัดการอารมณ์ รู้จักการพลัดพรากสิ่งอันเป็นที่รัก รู้จักการเอาใจใส่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ให้ความรัก รู้จักความรัก