เล่นไซด์ก่อสร้าง

เฝ้าเด็กเล่นไซด์ก่อสร้าง ความสนุกของเด็กคือสถานที่จะแปลกหรือไม่แปลกไปจากเดิมก็ได้ แต่เด็กจะหยิบจับนู่นนี่มาสมมติได้ตลอดเวลาและสนุกมาก โดยเฉพาะเมื่อได้มีการรวมตัวเป็นแก๊งส์ ทักษะการเล่น คือการเรียนรู้สิ่งเดียวที่จำเป็นสำหรับเด็ก

by Unnop on Feb 13, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page