เพ้นท์กระเป๋าแสนสวย
เมื่อสำเร็จ
ลองทำตามผู้ใหญ่ดู
งานลงสียังไม่ดี ไม่เป็นไร แต่ได้การเข้าสังคม การเรียนรู้ในโลลกกว่าสำคัญกว่า
ในชุมชนมีการจัดกิจกรรมจากทางเขต เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมให้ครัวเรือน การเรียนการสอนของเด็กบ้านเรียน จึงให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วย พาเด็กไปหัดลองลงสีกระเป๋า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความภูมิใจในชิ้นงานให้ตนเอง ตั้งเป้าหมายเล็กๆให้สามารถทำได้ ถือว่าสร้างกำลังใจที่ดีไปอีกขั้น