ขุดหน่อไม้
กิจกรรมเข้าป่า
  • เดินป่า ขุดหน่อไม้ หาไส้เดือนสนุกๆ กับน้องๆ 
  • เรียนรู้ธรรมชาติ สัมผัสความเป็นธรรมดาอยู่เนืองนิจ ช่วยขัดเกลาจิตใจจากความเศร้าหมอง
  • เรียนรู้การปรับตัวกับภูมิอากาศบ้านเรา เดินป่าในวันอากาศร้อน แต่ก็สามารถสนุกสนานได้