สังคม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
สังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เป็นสิ่งที่เด็กๆ ควรเรียนรู้และสืบทอด
สังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เป็นสิ่งที่เด็กๆ ควรเรียนรู้และสืบทอด  เพราะประเทศไทย มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เซเรนาชอบฟ้อนรำไทย (จริงๆคุณแม่ชอบฟ้อนรำ แต่รำไม่สวย ชอบฟังเพลงพื้นเมือง อู้กำเมือง)จึงเปิดเพลงไทยประเภทฟ้อนรำ เพลงเหนือ ให้เซเรนาฟังตั้งแต่เกิด เปิดฟังในรถ ..คาดว่าเซเรนาซึมซับความชอบไปด้วย พออายุ 4 ขวบ เลยพาไปเรียนฟ้อนครอสแรก ที่รร.สืบสานภูมิปัญญาล้านนา ตั้งแต่นั้นมาก็เรียนฟ้อนมาเรื่อย ๆ คุณแม่พาออกไปฟ้อนโชว์บ้างตามโอกาส ..ลูกชอบที่ได้แต่งหน้าสวย ๆ แต่งชุดสวย ๆ มีเพื่อนๆจากกลุ่มเรียนฟ้อนอีกกลุ่ม (ไม่เหงา)  และได้เงินบ้างจากการไปฟ้อนโชว์ เราก็พาไปเปิดบัญชีธนาคารให้เป็นชื่อเซเรนาเลย ฝึกการเก็บออมเงิน หารายได้ด้วยตนเอง ..นอกจากนั้นก็พาไปบ้านยายในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ อู้กำเหมืองกับญาติผู้ใหญ่ เรียนรู้การทำขนมพื้นเมือง.
 
ทุกประสบการณ์ที่ลูกเรียนรู้..จึงเป็นการบูรณาการทุกวิชาเข้าด้วยกัน เซเรนาสามารถเรียนรู้ได้หลายอย่างมากจากประสบการณ์หนึ่ง ๆ ..