ภาษาไทย
การเรียนภาษาไทย
ตอนนี้เซเรนาอยู่ระดับ ป1 แต่ด้วยความที่อยู่กับแม่ตลอด 24 ชั่วโมงเลยมีเวลามากที่จะเรียนภาษาไทย แม่จบเอกการประถมศึกษา เลยมีความรู้ในการสอนภาษาไทยให้ลูก ดังนั้น เซเรนาจึงเรียนถึงระดับ ป.3 แล้ว   สามารถอ่านออก เขียนได้ ปกติจะทำแบบฝึกหัดที่แม่ปริ้นจากคอมพิวเตอร์มาให้ทำ รวมถึงอ่านหนังสือก่อนนอนทุกคืน โดยใช้แบบเรียนมานีมานะ เป็นพื้นฐานในการเริ่มอ่าน เพราะหนังสือมานีมานะ เป็นหนังสือที่อ่านง่าย สะอาดตา ไม่มีโฆษณาเยอะ มีเรื่องเล่าน่าสนใจชวนติดตาม ทุกบท นอกนั้นก็มี หนังสือเรียน หลักภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ของสำนักพิมพ์ อักษรมาเรียนควบคู่ด้วย ..วันนี้เซเรนาเริ่มถามอยากเขียนบันทึกเรื่องราว ต่าง ๆ ..ซึ่ง เพิ่มขึ้้นมาอีกเสต็บหนึ่งจากการอ่านออกเขียนได้ มาเป็นเริ่มอยากสร้างเรื่องราวตามจินตนาการ..ซึ่งแม่ภูมิใจมาก