ภาษาต่างประเทศ คือภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
เด็กรุ่นใหม่ต้องพูดได้หลายภาษา
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ที่ทุกคนควรพูดได้ สื่อสารได้  และโชคดีที่คุณพ่อพูดอังกฤษได้ดี เพราะอาศัยอยู่ที่อังกฤษมานาน (แต่เป็นคนอิตาเลี่ยน) จึงสามารถสอนภาษาอังกฤษได้ ..ครอบครัวเราใช้สามภาษาในบ้าน คุณพ่อพูดอังกฤษกับลูก(แทนอิตาลี่) เพราะอยากให้ได้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานภาษาที่ 2 ก่อน ส่วนภาษาอิตาลี่ค่อยเรียนปีหน้า ถ้ากลับไปอยู่อิตาลี่ ..ส่วนคุณแม่ใช้ภาษาเมืองเหนือ(ภาษาถิ่น) กับลูก.เพราะอยากปลูกฝังให้รักวัฒนธรรมประเพณีทางเหนือ ไม่รู้สึกแปลกแยกจากญาติพี่น้องในหมู่บ้าน  ...และใช้ภาษาไทยกลางกับคุณพ่อ  ส่วนภาษาที่ 4 เราเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น เพราะมีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น สามารถเดินทางไปพักด้วยครั้งละหลาย ๆเดือน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาญี่ปุ่น เรียนกับครูญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษา Jats เชียงราย กับโรงเรียนมินาโนะโฮง เชียงราย สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เรียนพื้นฐานภาษาทั้วไป เราเดินทางไปเที่ยวหาญาติที่ญี่ปุ่นปีละครั้งครั้งละ 1 เดือน เพื่อเซเร
 
 
นาจะได้รู้จักลูกพี่ลูกน้องและศึกษาขนบธรรมเนียม ความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น อาหารการกิน ต่าง ๆ 

by serena on Feb 19, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้, เรื่องเล่าโฮมสคูล

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page