กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆ มีประสบการณ์ในชีวิตที่มากขึ้น ค้นหาความชอบความถนัดได้ง่ายขึ้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆ มีประสบการณ์ในชีวิตที่มากขึ้น ค้นหาความชอบความถนัดได้ง่ายขึ้น มีความรักต่อธรรมชาติและผู้อื่น
    ในการทำ Homeschool นั้น ถือเป็นโอกาสดี ที่เด็กๆ จะมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพราะมีเวลามากมาย ไม่ต้องไปรร. อยากเรียนอะไรตามที่ชอบก็ได้เรียน พ่อแม่มีความเข้าใจความต้องการของลูกและส่งเสริมให้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบและต้องการ  เวลามีภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การระบาดของไวรัสต่าง ๆ ค่าฝุ่นpm2.5 สูง เจ็บป่วยก็สามารถหลีกเลี่ยง ไปเที่ยวได้ หรือเก็บตัวอยู่ในบ้านได้ มีโอกาสท่องเที่ยวเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น พิพิทธภัณฑ์ แหล่งโบราณสถาน โบราณคดี ปราสาทราชวัง ฟาร์ม ทะเล ป่าเขา แหล่งวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เซเรนาก็มีโอกาสนั้นเช่นกัน พ่อแม่พาเที่ยวเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ ลูกสนใจเรื่องไหนก็พยายามพาไปเที่ยวชม
    รวมถึงเรื่องจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เด็กบ้านเรียนเป็นเด็กที่มีความสุข ใกล้ชิดกับพ่อและแม่ หัวใจมีความอบอุ่น  พ่อแม่มีเวลาสอน ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เซเรนาเวลาไปเที่ยวทะเล แม่จะพาเก็บขยะตามชายหาด เหนืออื่นใดเรียนรู้การไม่ทิ้งขยะเลี่ยลาด Recycle ขยะบริจาคสิ่งของ ไปเยี่ยมเยียนบ้านพักคนชรา แสดงฟ้อนให้คนชราดู กับกลุ่มเพื่อน ๆโฮมสคูเชียงใหม่