เยื่ยมหมู่บ้านม้ง
สังคมม้งเหมือนในเมืองไหมสังสัยจัง
รู้จักว่ามีสังคมและวัฒนธรรมหลากหลาย