ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม และ ปูทะเล สุราษฎร์ธานี
หอยนางรมและปูทะเลเลี้ยง
เรียนรู้การเลี้ยงหอยนางรมและปูทะเลในฟาร์ม