กลุ่มประสบการณ์ด้านอารมณ์และจิตใจ - ศิลปะ ดนตรี สังคมและวัฒนธรรม
กลุ่มประสบการณ์ด้านอารมณ์และจิตใจ - ศิลปะ ดนตรี สังคมและวัฒนธรรม
   ในกลุ่มประสบการณ์ด้านอารมณ์และจิตใจนั้น  เป็นกลุ่มประสบการณ์ที่ทำให้เด็กมีความสุข รื่นรมณ์ในเสียงดนตรี จิตใจสงบ ในระดับป.1 นี้เซเรนาเริ่มเรียนเมโลเดี่ยน อูเคเลเล่ย์ และเปียนโน  อยู่ในระดับพื้นฐาน หัดอ่านโน๊ตเพลงสากล และโน๊ตเพลงไทย โดยเรียนกับครูสอนเปียนโน ว่างๆ ก็ฝึกที่บ้าน เซเรนาชอบเสียงเพลง ชอบร้องเพลง และเต้นตามจินตนาการและเต้นตาม น้องร้องในเพลงต่าง ๆ เช่น วง  Backpink
 
 ในด้านสังคมวัฒนธรรม ศาสนาประเพณี บ้านเรานับถือศาสนาพุทธ คุณพ่อฝรั้งก็นับถือศาสนาพุทธมานานแล้ว ดังนั้น เมื่อมีวันสำคัญทางศาสนา เราจะพยายามพาลูกไปร่วมกิจกรรม เซเรนาจะร่วมฟ้อนกับกลุ่มฟ้อนวัดเกตุการาม ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บ่อย ๆ เช่น วันเข้าพรรษา ออกพรรษา ปีใหม่เมือง ปีใหม่ไทย ไปทำบุญตักบาตร วันปีใหม่เมืองช่วงสงกรานต์จะกลับไปอยู่บ้านยาย รดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ ไปทำบุญตาลขันข้าวให้บรรพบุรุษ 
 เซเนาพูดคำเมืองได้เป็นอย่างดี เพราะแม่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมประเพณีไทย อยากให้ลูกซึมซับ และไม่รู้สึกแตกต่างจากญาติพี่น้อง 
ขณะเดียวกัน การที่มีพ่อเป็นฝรั่ง พ่อก็สอนวัฒนธรรมประเพณีของฝั่งตะวันตกด้วย 
 
ในด้านศิลปะ เป็นการฝึกให้เด็กได้อยู่กับตนเอง เรียนรู้การควบคุมตนเอง ทำให้ไม่ฟุ้งซ่าน มีสมาธิ เซเรนาชอบศิลปะ งานประดิษฐ์ มากกว่าวิชาใด เพราะจะขอทำอยู่ตลอด ที่มีเวลาว่างและอยู่กับมันได้เป็นเวลาหลาย ๆ ชั่วโมง มีพัฒนาการด้านศิลปะค่อนข้างดี ...