ต่อจิ๊กซอว์ 60 ชิ้น
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
มีความสามารถในการคิดรวบยอด ฝึกสมาธิ การสังเกต การจดจำ พร้อมกับพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
กิจกรรม : ต่อจิ๊กซอว์ 60 ชิ้น (ต่อจิ๊กซอว์ภาพจำนวน 60 ชิ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แพนเตอร์ชอบมากๆ)
 
สถานที่ : ที่บ้าน 
 
เป้าหมาย : พัฒนาสติปัญญา มีความสามารถในการคิดรวบยอด
 
ผลที่ได้รับ
  1. เรียนรู้การสังเกต การจดจำ
  2. เรียนรู้การแก้ไขปัญหา
  3. เรียนรู้การคัดแยก การจำแนกได้
  4. เรียนรู้การต่อของชิ้นเล็กแต่ละชิ้นให้เกิดเป็นภาพใหญ่ที่สมบูรณ์
  5. ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
  6. มีความภูมิใจในตนเอง
บ้านเรียนอบอุ่นรัก
26 ม.ค.2565

พัฒนาการด้านสติปัญญา