ทักษะสุนทรียะ
สร้างสรรค์งานศิลปะจากบันทึกเรื่องราวรามเกียรติ์ ในตอนที่ชื่นชอบ หนุมานอมพลับพลา
เด็กวาดรูปเพื่อให้ตัวเองหายเหงา และเป็นการพัฒนาฝีมือ
ช่วงนี้เพราะพิษโควิด-19 ทำให้ เด็กๆหลายคนต้องเก็บตัวอยู่บ้าน และกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันก็ห่างหายไป ทำให้เด็กมีเวลาว่างเพื่อพิจารณาตัวเองมากขึ้น
เมื่อว่างมากๆ เด็กก็เรียนรู้วิธีการจัดการกับตัวเอง เมื่อต้องรู้ว่าในแต่ละวันต้องมีการปรับตัว เด็กวาดรูปเพื่อให้ตัวเองหายเหงา และเป็นการพัฒนาฝีมือ