วิชาสมุดบันทึก
บันทึกท่องเที่ยว ไปราชบุรีมา เลยให้เขียนเล่าเอง

บันทึกท่องเที่ยว ไปราชบุรีมา เลยให้เขียนเล่าเอง

รอบนี้ไม่ได้บอกให้สะกดอย่างไร แต่ให้ลองเขียนและสะกดด้วยตัวเอง ผิดบ้าง เดี๋ยวแก้ทีหลัง ยังไม่แก้ตอนนี้ เดี๋ยวลูกจะไม่อยากเขียนหนังสือ
เขียนบันทึกมาได้ 2เดือนมี สมุดบันทึก4 เล่ม ถามว่าเขียนเยอะหรอ

เปล่า เขียนเล่มละ2-3 แผ่นแล้ว วนไปเขียนอีกเล่ม แล้วแต่อารมณ์อยากจะหยิบเล่มไหนมาเขียน

สายอินดี้ แค่อยากเขียนก็ดีใจแล้ว