ทักษะสุนทรียะ (ศิลปะ)
ศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุขยะสร้างสรรค์งานศิลปะจากเศษวัสดุเหลือ
ศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุขยะ สร้างสรรค์งานศิลปะจากเศษวัสดุเหลือใช้และขยะมาประดิษฐ์เป็นของเล่น คือ บ้าน ลานจอดรถ