วิชาสมุดบันทึก
วิชาสมุดบันทึก

เขียนเอง.เป็นเรื่องเป็นราว ถูกบันทึกไว้ในวิชาสมุดบันทึก ซึ่งอยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เขียนเมื่ออยากเขียน เขียนที่เกิดจากแรงบันดาลใจ

เป็นเด็กไม่ชอบเขียน แต่เขียนเรื่องที่ชอบ และออกมาจากใจ