บ้านเรียน เด็กดี ของอัลลอฮฺ วันนี้เป็นจัดตู้ของเล่น พอเย็นๆก็เล่นรอบรั้ว