งานประดิษฐ์ของเล่น
ทางนำชอบประดิษฐ์ของเล่น ชวนคนในบ้านเล่นอยู่เรื่อย ชิ้นนี้เป็นของเล่นแบบที่พ่อแม่เล่นตอนเด็กๆ ใส่นิ้วแล้วก็ให้คนเลือกแล้วนับ ชื่อเรียกจริงๆ มันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน