ทักษะสุนทรียะ
ฝึกหัดใช้สี
ทดลองใช้สีเมจิกระบาย พลิกดูด้านหลังด้านหน้า เปรียบเทียบความโทนสี สร้างจินตนาการ