เว็บเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์คุณภาพสำหรับคนไทย
ด้วยรางวัลการันตรีผลงานสื่อการสอนคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), ม.ศรีปทุม และสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย และส่วนหนึ่งของบทเรียนนำขึ้นสู่โครงการ DLIT จึงสามารถการันตีคุณภาพสื่อการสอนของเราได้เป็นอย่างดี
ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลา  ด้วยแนวคิด Anyone, Anytime, Anywhere, Any devices
ด้วยค่าบริการคอร์สเรียนที่ต่ำ แต่คุณภาพสื่อการสอนสูง  จึงถือได้ว่าเราเป็นผู้ให้บริการการเรียนออนไลน์คุณภาพสูงแค่มากกว่าคำว่า "คุ้ม"