เล่นเกมกับพ่อ
น้องฉายเรียนรู้จากการเล่นเกมกับพ่อ

 

การเรียนรู้

  • การวางแผน
  • การร่วมกันตั้งกติกา
  • การรู้แพ้รู้ชนะ
  • การใช้เทคโนโลยี

 

กลุ่มประสบการณ์

 

#ปลูกนิสัย - การร่วมมือ การรู้แพ้รู้ชนะ

#การสื่อสาร - สนทนาภาษาไทย/อังกฤษ

#วิทยาการ - การใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ต

#โลกกว้าง - การเป็นสมาชิกที่ดีในทีม