วัตถุธรรมชาติ กับวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น
หลังจากทบทวนและอธิบายไปบทนี้ไปสามสี่รอบ ในที่สุดน้องฉายก็พร้อมที่จะสอบแบบทำคลิปสด
 
 

การเรียนรู้

  • วิทยาศาสตร์ - วัตถุธรรมชาติ และวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น
  • การสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • การนำเสนอ
  • การใช้เทคโนโลยี

 

กลุ่มประสบการณ์

 

#ปลูกนิสัย - การนำเสนออย่างมีมารยาท

#การสื่อสาร - สนทนาภาษาไทย/อังกฤษ

#วิทยาการ - วิทยาศาสตร์ - วัตถุธรรมชาติ และวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น

#โลกกว้าง - ศีลธรรม - การใช้สมาธิในการเรียนรู้