ทัศนศึกษาที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ดูงานศิลปะที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

การเรียนรู้

  • ดูศิลปกรรมแขงต่างๆ
  • ดูการทำงานของศิลปินและช่างฝีมือ
  • เดินออกกำลังกาย
  • มารยาทในสถานศึกษา

 

กลุ่มประสบการณ์

#ปลูกนิสัย - มารยาทในสถานศึกษา

#การสื่อสาร - สนทนาภาษาไทย/อังกฤษ ดูงานศิลปะประเภทต่างๆ

#วิทยาการ - สัมผัสกับอาชีพศิลปินและช่างฝีมือแขนงต่างๆ เทคโนโลยีงานศิลปะ

#โลกกว้าง - วัฒนธรรมไทย - ศิลปกรรมไทยและงานฝีมือไทยแขนงต่างๆ

by เด่น on May 10, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page