ทัศนศึกษาที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ดูงานศิลปะที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

การเรียนรู้

  • ดูศิลปกรรมแขงต่างๆ
  • ดูการทำงานของศิลปินและช่างฝีมือ
  • เดินออกกำลังกาย
  • มารยาทในสถานศึกษา

 

กลุ่มประสบการณ์

#ปลูกนิสัย - มารยาทในสถานศึกษา

#การสื่อสาร - สนทนาภาษาไทย/อังกฤษ ดูงานศิลปะประเภทต่างๆ

#วิทยาการ - สัมผัสกับอาชีพศิลปินและช่างฝีมือแขนงต่างๆ เทคโนโลยีงานศิลปะ

#โลกกว้าง - วัฒนธรรมไทย - ศิลปกรรมไทยและงานฝีมือไทยแขนงต่างๆ