คลุกก๋วยเตี๋ยว
วันนี้เราจะทำผัดซีอิ๊วกัน
มีลูกมือเป็นเด็กคลุกซีอิ๊วดำหวาน กินเปล่าพลางๆ อิ่่มก่อนเพื่อน