รถบินได้
แปลงร่างเป็นเครื่องบิน
"รถบินได้แปลงร่างเป็นเครื่องบิน แปปเดียวก็ถึงเชียงราย ต่างประเทศ ออกนอกโลก เร็วที่สุด"
 
"แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ก็ได้"