ตัดตัดตัด
ยากจังมามี้
เพื่อนแยกย้ายกลับบ้าน ก็ตัดต่อ รอบนี้วาดบนกระดาษลังจะแข็งๆตัดยากหน่อย