วันอาทิตย์..กิจกรรมตามอัธยาศัย ของ ยาใจ
หลังจากตื่นนอนก็ไปรดน้ำผักและไปวิ่งออกกำลังกายกับพ่อและน้องชาย แล้วกลับมารับประทานอาหารเช้า
วันนี้มีกิจกรรมตามอัธยาศัย
-ฝึกเขียน ก, ข (เขียนเอง) - ท่องก. ไก่, ABC, สระ,วรรณยุกต์, สี, วันเดือน, ปี - กิจกรรมเสรี วิ่งเล่นไล่จับ ขี่ชิงช้า เล่นกระดานโยก, เล่นสะพานลื่น , เล่นไล่จับ
- กิจกรรมนอนกลางวัน 
- ตอนเย็นจะรดน้ำต้นไม้ วิ่งออกกำลังกาย วิ่งเล่นกับน้ งชาย อาบน้ำ รับประทานอาหารเย็น แปรงฟัน สวดมนต์ไหว้พระ นอน 

by ศรีไพร on Jun 07, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page