เพื่อนใหม่ที่ชอบชื่อ ฟารีดา
วันนี้ได้เพื่อนเล่นคนใหม่
วันนี้เป็นวันแรกที่ก๊ะฟารีดามาเล่นที่บ้าน