เล่นทรายไร้โควิด
ช่วงโควิดที่เน้นห่างคน คิดได้ว่าเล่นที่นี่แหละ
ปลดปล่อยดี ลมดี ปลอดคน แต่เจอหมาเพียบ