ระหว่างแม่โดนกักตัว
แม่ใกล้ไม่ได้ พ่อหยุดด้วยกัน เลยเล่นกับพ่อ
เล่นกับพ่อเลยมีไอเดียหน้ากากมาเรื่อยๆ หลังจากเล่นลังกระดาษ