หุงข้าว
ระวังมากขึ้น ไม่ให้ข้าวหก
ทำเองหมดจนถึงขึ้นตอนกดหม้อข้าว