ทักษะสุนทรียะ
วาดรามเกียรติ์ ทบทวนบทเรียน
วาดรามเกียรติ์ ทบทวนบทเรียน เป็นการทบทวนเรื่องรามเกียรติ์ที่ได้ชมและอ่าน เพื่อทบทวนเรื่องราวของรามเกียรติ์ และเป็นการทบทวนความเข้าใจในเรื่องราวเพื่อเข้าถึงบทบาทเมื่อนำไปฝึกซ้อมกับการแสดงโขน เมื่อกลับไปทบทวนการเรียนกับครู