เรียนออนไลน์
ฝึกหัดฟังเจ้าของภาษาสนทนาคำศัพท์ภาาษอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อทักษะการเรียนรู้จากเจ้าของอาชีพโดยตรง เน้นการพูดคุยอย่างง่ายๆให้เข้าใจถึงความสำคัญของอาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
เรียนวิชาชีพนักบิน
เพื่อทักษะการเรียนรู้จากเจ้าของอาชีพโดยตรง เน้นการพูดคุยอย่างง่ายๆให้เข้าใจถึงความสำคัญของอาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
เรียนวิชาชีพนักบิน
ฟังนิทานเพื่อพัฒนา EF และสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และความรู้การป้องกันโควิด
กิจกรรมนิทานออนไลน์
ฟังนิทานเพื่อพัฒนา EF และสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และความรู้การป้องกันโควิด
กิจกรรมนิทานออนไลน์
ฟังนิทานเพื่อพัฒนา EF และสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และความรู้การป้องกันโควิด
กิจกรรมนิทานออนไลน์

เรียนออนไลน์

by Preeyada on Jun 15, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page