ทักษะวิทยาศาสตร์
ทดลองทำภูเขาไฟลาวา
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสังเกต ทดลอง ตั้งคำถาม เกี่ยวกับ กรดซิตริก และโซเดียมไบคาร์บอเนต เรื่องการทำปฏิกิริยา ใส่น้ำแบบรวดเร็วจะทำให้ลาวาไหลเร็วหรือไม่ และถ้าช้าลักษณะลาวาจะไหลอย่างไร ทดลองการทำซ้ำได้บ่อยๆ เพื่อสังเกตและทำบันทึก