เล่นเพื่อเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เด็กๆพากันเอาดอกคูณมาทำเป็นมงกุฎดอกไม้สวมหัวแล้วพากันปีนป่ายต้นไม้ อย่างสนุกสนาน เป็นการเล่นตามจินตนาการพัฒนาสมอง ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้่ามเนื้อมัดใหญ่ ฝึกการเข้าสังคม และพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ