วันนี้เดินทาง_บ้านยายฉะเชิงเทรา​กลับบ้านนครปฐม​ เรียนรู้​ไป

วันนี้เดินทาง_บ้านยายฉะเชิงเทรา​กลับบ้านนครปฐม​ เรียนรู้​ไปกับการเดินทางแสนสนุกเรียนรู้ผ่านประสบการณ์​จริง สิ่งที่ได้_บอกความหมายสีของไฟจราจร​ได้ถูกต้อง รู้จักและจดจำสิ่งแวดล้อม​ในการเดินทาง _การใช้เครื่องมือ_GPS รู้จักการรอคอย​ ฝึกปฏิบัติ​ตัวให้เหมาะสม​กับสถานการณ์​ เรียนรู้​ธรรมชาติ​รอบตัวตามเส้นทาง