สอนอย่างไรให้พูดออกเสียงคำควบกล้ำถูกต้อง ชาตรี สำราญ
สอนอย่างไรให้พูดออกเสียงคำควบกล้ำถูกต้อง  
 
                              มีคำถามอีกคำถามหนึ่งที่ผมได้รับฟัง และต้องตอบเพื่อนครูอยู่บ่อยๆคือ"สอนอย่างไรให้เด็กพูดออกเสียงควบกล้ำได้ถูกต้องชัดเจน"จริงซิ ทุกวันนี้ เรามักจะได้ยิน คนไทยพูดกันว่า
"มันเคียดเหลือเกิน"
"น้ำปาก็ไม่อร่อย"
"เพลงนี้ไม่เพาะ"
"ปานี้ตัวโตเหลือเกิน"
"เลวๆเข้าสิ ลดจะออกแล้วเดี๋ยวไม่ทันลด"


ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทราบผมเองนั้นเคยเป็นครูสอนอยู่บ้านนอก สอนอยู่ปักษ์ใต้ชายแดน เด็กๆลูกศิษย์ของเราต่างก็พูดออกเสียงตัวรตัวลชัดเจน เมื่อออกเสียงตัวร-ลชัดเจนก็มีผลให้ออกเสียงคำควบกล้ำชัดเจนไปด้วย เพราะความจริงคำควบกล้ำนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างคำกล้ำที่นำมาควบเพราะถ้าอ่านออกเสียงหรือพูดตัวร-ลไม่ชัดเจนก็จะมีปัญหาต่อการออกเสียงคำควบกล้ำที่มีร-ลควบกล้ำได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจำเป็นอยู่มากที่ครูจะต้องสอนให้เด็กๆ ออกเสียงตัวร-ลชัดเจนเสียก่อน เพราะมิฉะนั้นแล้วสอนอย่างไรก็ยังพูดหรืออ่านออกเสียงคำที่มีร.ล.ควบกล้ำไม่ชัดเจนนั่นเอง 

ผมเองนั่นมีวิธีสอนให้เด็กๆลูกศิษย์ของผม พูดหรืออ่านคำควบกล้ำง่ายๆ ดังนี้ ผมเริ่มคำแรก โครงการพูดคำหลังก่อนเช่น
  ลา-----------ปลา----------น้ำปลา
ร้า-----------พร้า-----------มีดพร้า
รำ-----------พรำ-----------ฝนตกพรำๆ
ลำ-----------คลำ-----------ลูบคลำ
ไว-----------ไกว------------ไกวเปล
แวง---------แกว่ง-----------แกว่งไกว
เลือ---------เกลือ 

ผมสอนตรงกันข้ามกับคนหลายๆ คนสอนกันผมพบว่าที่สอนกันเขาสอนดังนี้
ปา----------ปลา------------น้ำปลา
ไก----------ไกว------------แกวงไกว 

เด็กออกเสียงผิดครั้งแรกทำให้คำหลังก็ผิดไปด้วย ไม่เชื่อลองออกเสียง ปา ดูก็จะออกเสียงตามมาเป็น น้ำปา มากกว่า น้ำปลา คำอื่นๆ ก็เช่นกันถ้าเริ่มต้นฝึกจะผิดตามมาครับ 

นอกจากนี้ผมก็จะใช้นิทานมาประกอบการเรียนรู้เรื่องคำควบกล้ำซึ่งช่วยให้เด็กมองเห็นภาพคำได้มากยิ่งขึ้นกว่าสอนคำแบบเดิมๆเช่น 

ครูมี  ลา อยู่ตัวหนึ่ง ลาตัวนี้ดุมากครูจึงใช้เชือกผูกมัดรอบลำตัวลาไว้นาน พอแก้ออก มาตัว  ลา ก็  ลาย ไม่นานนัก ลามีลูกกับม้าออกมากลายเป็นม้าลาย ถามว่า ทำอย่างไร
ลา
ลาย
จึงจะกลายได้ - ลาย 

เด็กๆ ก็ตอบว่าเติมกข้างหน้าลายผมก็ให้อ่านลา ลาย กลายเด็กๆจะอ่านออกเสียงควบกล้ำได้ คำอื่นๆ ก็เช่นกันสามารถเล่านิทานได้ เช่น 

ครูมีปืนกระบอกหนึ่งยาวหนึ่งวาครูแบกปืนที่ยาวเข้าไปในป่า รู้สึกหนักครูจะวางปืนอย่างไรวาเด็กตอบให้เติมงข้างหลังวาวางพอครูวางปืนมีสัตว์ตัวหนึ่งคล้ายๆ แพะ มีเขามาก อะไรเอ่ย เด็กตอบกวางครูถามว่า วางจะเป็นกวางได้อย่างไร เด็กตอบเติมกข้างหน้าวางกวางพอครูยกปืนขึ้นมา กวางก็กระโดดข้ามแม่น้ำกว้างทำอย่างไรให้กวาง เป็น กว้างได้ เด็กก็ตอบว่า เติม เข้าไป กว้าง ครูให้เด็กอ่าน วา วาง กวางกว้าง 

การเปิดโอกาสให้เด็กอ่านคำที่นำมาควบก่อนคำที่ควบกล้ำแล้วจะช่วยให้เด็กๆ อ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนกว่าอ่านคำควบกล้ำทันทีทันใดผมสอนด้วยวิธีการนี้มาโดยตลอด ช่วยให้เด็กๆลูกศิษย์ของผมพูดและอ่านคำควบกล้ำออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน 

เมื่อครูสอนให้อ่านและพูดคำควบกล้ำประกอบการเล่านิทานแล้วครูต้องให้นักเรียนฝึกหาคำควบกล้ำจากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆพยายามฝึกให้หาจากหนังสือหลายเรื่องและหลายเล่มอย่าให้หาจากหนังสือแบบเรียนแต่อย่างเดียว เพื่อฝึกการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้เมื่อนักเรียนได้คำควบกล้ำมาคนละคำหรือกลุ่มละหลายๆ คำแล้วให้วิเคราะห์คำ เช่นเรือ - เรื่อ - เรื่อง - เครื่องและอย่าลืมฝึกให้นักเรียนนำคำเหล่านั้นมาผูกเรื่องราวเล่าเป็นนิทานเพื่อสร้างเสริมจินตนาการให้เกิดแก่นักเรียนผู้เรียน เรื่องราวประกอบคำควบนี้นักเรียนสามารถนำมาเขียนรวบเป็นหนังสือเล่มเล็กได้อีกด้วยสุดท้ายครูเปิดโอกาสให้นักเรียนนำผลงานที่จัดทำไว้นั้นมาอธิบายวิธีการจัดทำและเรื่องราวที่จัดทำไว้ให้แก่ผู้สนใจฟังพร้อมทั้งออกเสียงคำควบกล้ำที่ถูกต้องชัดเจนให้ผู้สนใจฟังด้วยฝึกออกเสียงให้ถูกต้องบ่อยๆ พัฒนาบ่อยๆ ความเชี่ยวชาญก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นนี่คือหัวใจของการฝึกออกเสียงคำควบกล้ำให้ถูกต้องชัดเจน 

การพูดและอ่านออกเสียงคำควบกล้ำที่ถูกต้องนั้นอยู่ตรงนี้ การเริ่มต้นพูดหรืออ่าน ถ้าเริ่มผิดก็มักจะผิดเรื่อยๆครูต้องคอยเฝ้าระวังคำเริ่มต้นครั้งแรกของนักเรียนขอให้ครูได้ฝึกให้นักเรียนพูดคำควบกล้ำคำแรกได้ถูกต้องแล้วการพูดหรืออ่านคำนั้นในคราวต่อๆไปก็จะถูกต้อง และถ้าคำใดมีร-ลควบกล้ำ ขอได้โปรดฝึกออกเสียงคำร-ลให้ชัดเจนก่อน พูดหรืออ่านคำควบกล้ำ เช่น รอดลอด ราด ลาด รองลอง ราก ลาก ล้ำ รำถ้านักเรียนพูดออกเสียงคำนี้ถูกต้อง นักเรียนจะพูดคำตรวจ กรวด กราด พลาด พลอง กลอง พราก พล้ำได้ถูกต้องด้วย ทั้งหมดที่ผมเขียนเล่าสู่ให้ฟังนี้คือวิธีการง่ายๆที่ผมนำใช้สอนมาก่อนแล้วครับ
โดย ชาตรี สำราญ

by Suppakrit on Aug 21, 2012

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ป้ายคำค้น
No tags found

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน
No related posts found
Project page