ใช้สำลีก้านมาเรียงต่อกันเพื่อทำเป็นทางและที่จอดรถ

ใช้สำลีก้านมาเรียงต่อกันเพื่อทำเป็นทางและที่จอดรถ