อ่านพระคัมภีร์ก่อนนอน
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
กวินอ่านหนังสือหรือพระคัมภีร์ก่อนนอน
กวินอ่านพระคัมภีร์ก่อนนอน ซึ่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมากวินจะไปคริสตจักร และเข้าชั้นเรียนเด็กเล็ก มีกิจกรรมต่างๆ ก่อนนอนจึงอ่านพระคัมภีร์เพื่อทบทวนในสิ่งที่กวินได้เรียนรู้มา