อิ่มอุ่นพับผ้าห่ม
อิ่มอุ่นหัดพับผ้าห่อมหลังตื่นนอน
อิ่มอุ่นหัดพับผ้าห่อมหลังจากที่ตื่นนอนทุกเช้า พับตรงบ้าง เบี้ยวบ้าง แต่ก็ตั้งใจพับ