อิ่มอุ่นหัดเช็ดผมเอง
อิ่มอุ่นหัดเช็ดผมตัวเองให้แห้ง
หลังจากที่อาบน้ำสระผมแล้ว ก็เช็ดผมของตัวเองให้แห้ง สภาพหัวเลยยุ่งเหยิงอย่างที่เห็น