Artwork : วาดลายบนหิน
ร่วมกิจกรรมวาดภาพบนหินด้วยสีอคิริค ตามอิสระในงาน​ Exotic​ Pet​ ​Camp​
มะฮ์ดี​มีความสุขกับการสร้างสรรค์​งานศิลปะตามจินตนาการ​ของตนเอง