ฟาร์ม​แกะพัทยา​
เที่ยวเล่ยฟาร์ม​แกะพัทยากับครอบครัว​ เพลิดเพลิน​กับการวิ่งเล่น​ ปั่นเป็ด​ แลพให้อาหารสัตว์​