หลุมหลบภัย
ชมหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่​ เอเชียทีค ด้านในค่อนข้าง​มืดมะฮ์ดี​เลยชมแค่ด้านนอก