ศิลปะ สมาธิ และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่แต่ในบ้านเพียงอย่างเดียว
25/05/2565 
สกายได้ไปที่ห้างสรรพสินค้ากับครอบครัว น้องสาวอยากทานไอศครีมแต่สกายไม่อยากทาน จึงขอแม่ไปนั่งระบายสีรอระหว่างที่รอน้องทานไอศครีม สกายสามารถที่จะระบายสีและมีสมาธิกับกิจกรรมที่ทำได้ดี ฝึกอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น เพราะในร้าน Mcdonal มีผู้คนมากมาย และฝึกให้รู้จักการรอคอย อย่างสงบเรียบร้อย