ปั่นจักรยานออกกำลังกาย ไปเขื่อนห้วยทรายกัน
วันนี้เดอะแก๊งส์..จักรยาน มีเป้าหมาย
วันนี้เด็กๆกลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพรและบ้านเรียนสวนลมเจยพากันปั่นจักรยานออกกำลังกาย ไปเขื่อนห้วยทรายกันไปปั่นจักรยานออกกำลังกายคลายเคลียดและชมและเรียนรุ้ธรรมชาติไปด้วย และที่สำคัญให้เด็กได้สูดอากาสที่บริสุทธิ์และเรียนรู้วิถีชีวิตชนบทตามข้างทางได้รู้จักโลกกว้าง