ปั่นจักรยานออกกำลังกาย ไปเขื่อนห้วยทรายกัน
วันนี้เดอะแก๊งส์..จักรยาน มีเป้าหมาย
ปั่นจักรยานออกกำลังกาย ไปเขื่อนห้วยทรายกัน